Szukaj
Menu

Znajdujesz się tutaj: Wstęp Wszystko o zakupach Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Administrator

przedsiębiorcy/firmy handlowe: Morante Szymon Nowak
z siedzibą Cieńkowska 10a, Wisła, 43-460
numer identyfikacyjny: 243309077
adres poczty elektronicznej: biuro@sklepzworkami.pl

 


Zasady przetwarzania danych osobowych

Na podstawie niniejszego dokumentu przedstawiamy Ci informacje o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i o ich ochronie. Niniejszy dokument będzie regularnie aktualizowany.

Twoje dane osobowe, które nam przekażesz, przetwarzamy w sposób transparentny, prawidłowy i zgodny z przepisami prawa, zwłaszcza z rozporządzeniem RODO i ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe dzieci (a zatem osób poniżej 15. roku życia) przetwarzamy tylko jeśli w imieniu dziecka działał najpierw jego rodzic lub inny przedstawiciel. Jako rodzic lub inny przedstawiciel dziecka ponosisz odpowiedzialność za to, że przekazanie danych osobowych dziecka nie jest sprzeczne z jego interesem i że poinformujesz w sposób zrozumiały dziecko o przetwarzaniu przez nas danych osobowych oraz o jego prawach.

Gwarantujemy, że przetwarzanie danych osobowych zabezpieczamy w oparciu o standardowe procedury i technologie. W związku z przetwarzaniem danych osobowych regularnie kontrolujemy ewentualne słabe punkty i równocześnie oceniamy incydenty oraz stosowanie takich środków bezpieczeństwa, które można w sposób rozsądny wymagać, aby nie doszło do nieuzasadnionego dostępu do przetwarzanych danych. Przyjęte środki bezpieczeństwa regularnie aktualizujemy.


Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy następujące kategorie (zakres) danych osobowych w danym celu i na podstawie podanego powodu (legalność):

Kategoria danych osobowych

Cel

Legalność

Czas przetwarzania

Dane identyfikacyjne klienta
(imię, nazwisko, adres, nr identyfikacyjny IČ, NIP i ewent. inne)

 • Zawarcie umowy
 • Realizacja umowy i świadczenie usług
 • Zamówienia
 • Faktury
 • itp.
 • Niezbędne do realizacji umowy
 • Realizacja innych obowiązków prawnych (prowadzenie księgowości itp.)

Przez czas trwania umowy i później 3 lata

Dane kontaktowe klienta
(e-mail, telefon)

 • Bieżąca komunikacja w ramach realizacji umowy
 • Weryfikacja wymagań klienta
 • Informowanie w związku ze świadczonymi usługami za pośrednictwem e-maila i SMS-a
 • Niezbędne do realizacji umowy

Przez czas trwania umowy i później 3 lata

E-mail klienta

 • Zbieranie e-maili w celu rozsyłania newsletterów
 • Zgoda klienta

5 lat ewent. do odwołania zgody

Adresy IP, Nasze pliki cookies
(dane anonimowe)

 • Dostęp użytkowników do strefy klienta
 • Funkcjonalność strony internetowej – zamówienie, wyszukiwanie, koszyk itp.
 • Zabezpieczenie i możliwość weryfikacji
 • Niezbędne do realizacji umowy (łącznie z rozmowami przedumownymi)
 • Uzasadniony interes

Przez czas trwania umowy i później 3 lata

Cookies sieci reklamowej i statystyczne
(Anonimowe dane dla: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook)

 • Opracowywanie statystyk z wizyt na stronie
 • Promocja PPC
 • Uzasadniony interes

26 miesięcy

Protokoły robocze
(adresy IP, wymagania w zakresie strony internetowej, dane przeglądarki)

 • Zapewnianie stabilności roboczej oraz ciągłości świadczenia usług
 • Zapewnianie usług bezpieczeństwa
 • Niezbędne do realizacji umowy
 • Obowiązek ustawowy
 • Uzasadniony interes

6 miesięcy

Odbiorcy danych

Mamy wprowadzone ścisłe zasady określające, który pracownik czy dział może mieć dostęp do Twoich danych osobowych i jakie dane osobowe może przetwarzać. Twoich danych osobowych zasadniczo nie przekazujemy stronom 3., za wyjątkiem przypadków, gdy mamy Twoją zgodę, jest to niezbędne do świadczenia usług (rejestracja domen, rejestracja certyfikatów itp.), nakłada to na nas lub upoważnia nas do tego przepis prawa bądź nasz uzasadniony interes (na przykład w przypadku dostawców lub w przypadku wymagań organów ścigania, przetwarzanie i ocena zakładu itp.).

W ramach przetwarzania danych dotyczących odwiedzin na stronie i oceny naszej działalności gospodarczej wykorzystujemy tzw. pliki cookies i systemy kolejnych 3 stron do przetwarzania zbieranych danych. Twoje dane są przy tym anonimowe i przekazywanie dotyczy tylko danych ustalonych przez kody pomiarowe danych systemów. Niektórzy dostawcy takich usług mogą przy tym mieć siedzibę w państwach 3.

 • Systemy statystyczno-analityczne (Google Analytics)
 • Systemy reklamowe (Google Adwords, Sklik, Facebook)

Czas przetwarzania

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (np. ustawą 499/2004 Sb., ustawa o archiwizacji i usługach dokumentacyjnych, ustawa o VAT nr 235/2004 Sb., ustawa o księgowości nr 563/1991 Sb. i innych) jesteśmy zobowiązani przechowywać dokumenty w określonych terminach i według zasad przechowywania danych. Po upływie określonych okresów Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie skasowane i usunięte.

Jakiekolwiek dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać tylko do chwili doręczenia pisemnego odwołania Twojej zgody, ewent. wykorzystania któregoś ze zautomatyzowanych narzędzi na naszej stronie (np. wypisanie się z newslettera).

Nie chcesz lub nie możesz przekazać swoich danych?

Możesz odmówić przekazania danych osobowych, których od Ciebie wymagamy. Jednak w przypadku danych, których przekazanie jest z Twojej strony niezbędne dla zapewnienia realizacji naszych usług, nie możemy zrealizować dla Ciebie powiązanej usługi.

Protokoły robocze

Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową, nasze serwery (tak jak większość stron internetowych), to automatycznie zapisują one żądania na naszej witrynie internetowej. Te protokoły serwerów zazwyczaj zawierają informacje o Twoim żądaniu, adresie IP, danych przeglądarki, języku przeglądarki i dacie oraz czasie żądania. Ponadto mogą zawierać jeden lub więcej plików cookie, które jednoznacznie identyfikują Twoją przeglądarkę. Dostęp do tych informacji mają tylko administratorzy i dane te nie zostaną nigdy wykorzystane do bezpośredniej identyfikacji (służą do wykrywania problemów technicznych).


Twoje prawa

Prawo dostępu do danych, które na Twój temat przetwarzamy

Masz prawo dostępu do danych i innych powiązanych informacji. Nie ma to jednak wpływu na prawa stron trzecich. Twoje dane przekażemy Ci zasadniczo w formie elektronicznej wyciągów po jednoznacznej weryfikacji Twojej tożsamości dla potrzeb zachowania ochrony pozostałych podmiotów danych.

Prawo do korekty

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe, niedokładne, masz prawo zażądać ich korekty. Ze względu na cel, do którego dane osobowe są przetwarzane, masz prawo do tego, byśmy uzupełnili takie niekompletne dane.

Prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym)

Masz prawo do skasowania danych osobowych, o ile nasze przetwarzanie jest nieuzasadnione.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych (tylko przy zautomatyzowanym przetwarzaniu)

Masz prawo uzyskać swoje dane osobowe, których nam udzieliłeś/aś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania maszynowo formacie, jak również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, jeśli przetwarzanie jest realizowane automatycznie.

Prawo do odwołania zgody

W przypadkach gdy do przetwarzania twoich danych wymagamy twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Odwołanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie twoich danych osobowych przez czas, gdy taka zgoda była w sposób wiążący przez ciebie udzielona, ani do przetwarzania twoich danych z innych powodów prawnych, jeśli mają one zastosowanie (np. przestrzeganie obowiązków prawnych lub dla potrzeb naszych uzasadnionych interesów).

Chcesz ograniczyć czynności marketingowe?

Jeśli udzieliłeś/aś nam zgody dla potrzeb marketingu lub z innego uzasadnionego tytułu otrzymujesz od nas oferty handlowe, to swoją zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać lub wyrejestrować się z otrzymywania ofert za pomocą jednego z poniższych sposobów:

 • bezpośrednio w naszych komunikatach handlowych umieszczona jest opcja zakończenia wysyłki;
 • możesz do nas napisać z informacją, że odwołujesz swoją zgodę.

Chcielibyśmy przy tym zaznaczyć, jeśli ograniczasz takie czynności marketingowe, to w dalszym ciągu możemy się z tobą kontaktować ze względu na realizację zamówień, możemy zatem stale korzystać z twojego kontaktu celem wysyłania informacji związanych ze zrealizowanymi zamówieniami i do celów innych niż marketing.

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową, swoją zgodę na przetwarzanie plików cookies mogą odwołać zgodnie z procedurą podaną na stronie.


Twoja ochrona

Jeśli przypuszczasz, że którekolwiek dane osobowe, które mamy zarejestrowane na twój temat, są nieprawidłowe lub niepełne, lub jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, skontaktuj się z nami.

Jeśli przypuszczasz, że z Twoimi danymi osobowymi nie postępowano w sposób przewidziany przez ustawę, możesz skontaktować się z Urzędem ds. ochrony danych osobowych i złożyć zażalenie.

Nad ochroną prywatności oraz danych osobowych nadzór prowadzi:

Urząd ds. ochrona danych osobowych
adres: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Czechy
tel.: 234 665 111 strona:
https://www.uoou.cz/

Do góry